Wdrożenie programu Trawers ERP w firmie Mimi - rewolucja w zarządzaniu

Firma Mimii, polski producent zabawek, niedawno przeprowadziła wdrożenie programu Trawers ERP, wraz z integracją z platformą Baselinker. Rozmawialiśmy z prezesem firmy, Tomaszem Deyną, który podzielił się z nami wyzwaniami, jakim musieli stawić czoła przed wdrożeniem oraz korzyściami, jakie wynikły z implementacji Trawers ERP.

Wyzwania przed wdrożeniem programu Trawers ERP

Mimii zajmuje się produkcją suchych basenów z piłeczkami dla dzieci w kilkudziesięciu kolorach. Na stronie mimii.pl dostępny jest kreator basenów, umożliwiający ich personalizację - można wybrać ich kształt, rozmiar oraz ilość i kolor piłeczek (czytaj: Sprzedaż i produkcja wyrobów wariantowych oraz Sprzedaż D2C Direct to Consumer z programem Trawers.)

W związku z tym, największym problemem, z jakim firma Mimii musiała zmierzyć się przed wdrożeniem programu Trawers, była skomplikowana gospodarka magazynowa. Ręczne zarządzanie stanami magazynowymi oraz konieczność prowadzenia bieżącego JPK stanowiły duże wyzwanie. Wcześniej firma korzystała głównie z arkuszy kalkulacyjnych, ale możliwości, jakie oferował Trawers ERP były znacznie większe. Teraz zamówienia trafiają najpierw do platformy Baselinker, a następnie Trawers rozdziela zlecenia produkcyjne, zapewniając płynny przepływ informacji i usprawniając procesy wewnętrzne.

Wybór i wdrożenie Trawers ERP

Program Trawers został wybrany przez firmę Mimii przede wszystkim ze względu na jego dostępność oraz szybkość wdrożenia. Firma potrzebowała rozwiązania, które można było wdrożyć sprawnie, aby móc czerpać korzyści z nowej platformy jak najszybciej.

Proces wdrożenia programu Trawers trwał zaledwie kilka miesięcy. Prace rozpoczęły się w listopadzie, a już od początku 2023 roku, w styczniu, Trawers ERP został uruchomiony, co pozwoliło firmie Mimii na szybkie przystąpienie do korzystania z nowych możliwości.

Główne funkcjonalności programu Trawers ERP

Główne funkcjonalności oferowane przez program Trawers ERP w firmie Mimii to przede wszystkim integracja z platformą Baselinker, która umożliwia płynne zarządzanie zamówieniami oraz bieżącą kontrolę stanów magazynowych.

Trawers ERP w firmie Mimii Główne Funkcjonalności

Baselinker to platforma e-commerce, która oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania sprzedażą i magazynowaniem w wielu kanałach sprzedaży. Działa jako centralny punkt kontrolny dla sprzedawców, umożliwiając integrację z różnymi platformami e-commerce. Platforma umożliwia synchronizację danych między różnymi kanałami sprzedaży, co eliminuje potrzebę ręcznego aktualizowania informacji na każdej platformie z osobna.

Baselinker oferuje również narzędzia do zarządzania zamówieniami, które pomagają w procesie obsługi klienta. Sprzedawcy mogą śledzić i przetwarzać zamówienia, generować etykiety wysyłkowe, wysyłać powiadomienia o statusie zamówień oraz kontrolować historię transakcji.

Trawers wspomaga zarządzanie magazynem i procesem produkcji. Moduły produkcyjne umożliwiają definiowanie struktur wyrobów, których w Mimii jest kilka tysięcy, ze względu na dużą wariantowość produkcji oraz zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, których jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie, ze względu na model D2C, w którym każde zamówienie sprzedaży od klienta jest przekształcane w zlecenie produkcyjne.

Korzyści wynikające z wdrożenia Trawers ERP

Dzięki nowemu systemowi zapanował porządek w gospodarce magazynowej, a procesy produkcyjne zostały usprawnione, co przełożyło się na większą efektywność dla firmy. Zaoszczędzono także czas, który wcześniej był poświęcany na ręczne zarządzanie i przetwarzanie danych.

Wdrożenie programu Trawers ERP otworzyło również drzwi do automatyzacji produkcji w firmie Mimii. Dzięki nowym funkcjonalnościom możliwe jest efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym, zoptymalizowanie wykorzystania zasobów oraz automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych. To wszystko przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie wydajności.

Jednak korzyści wynikające z wdrożenia programu Trawers ERP nie kończą się na usprawnieniach operacyjnych. Firma Mimii planuje również wykorzystać nowe możliwości systemu do analizy danych i prognozowania potrzeb. Dzięki temu będą w stanie jeszcze lepiej dostosować swoją produkcję do oczekiwań rynku i zapewnić odpowiedni poziom zapasów. Planowane jest również wprowadzenie automatyzacji zamówień do dostawców oraz kontaktu z pracownikami poprzez CRM, co ułatwi procesy komunikacji i zapewni lepsze planowanie zadań.

Podsumowanie

Wdrażając Trawers ERP, firma Mimii dokonała rewolucji w swoim zarządzaniu. Skomplikowana gospodarka magazynowa, która stanowiła dotychczasowe wyzwanie, została uporządkowana, a procesy produkcyjne zautomatyzowane.

Wdrożenie programu Trawers ERP to dowód na to, jak nowoczesne technologie mogą znacznie usprawnić działanie firm i przyczynić się do ich sukcesu. Firma Mimii dokonała trafnego wyboru, korzystając z dostępnych narzędzi, które pozwoliły jej na skokową poprawę efektywności i konkurencyjności. Program Trawers ERP to nie tylko rozwiązanie dla teraźniejszości, ale również fundament rozwoju firmy w przyszłości, umożliwiający analizę danych i dostosowanie strategii do dynamicznie zmieniającego się rynku.