Funkcjonalność

  1. Handel i usługi
  2. Produkcja
  3. Księgowość


Handel i usługi

Trawers ERP w handlu i usługach to:

Trawers kompleksowo wspiera działania handlowe i marketingowe, od pozyskiwania klientów i utrzymywania kontaktów, przez tworzenie ofert, zamówień, fakturowanie i płatności aż po analizy sprzedaży. Trawers jest wyposażony w zaawansowany moduł CRM, który w przejrzysty sposób pozwala zarządzać pracą całego działu sprzedaży. Wbudowana poczta e-mail umożliwia przeglądanie z poziomu karty kontrahenta całej historii korespondencji, dzięki czemu kontakty z klientami zawsze bazują na aktualnych informacjach.

Zaopatrzenie obejmuje m.in. budowanie bazy ofert dostawców, utrzymywanie kontaktów z dostawcami, generowanie propozycji zakupowych, realizację zamówień zakupu, rejestrację dostaw i faktur i realizację płatności oraz zaawansowane analizy zakupów i ocenę dostawców.

Trawers realizuje także kompleksowe zarządzanie zapasami: nadzorowanie zapasów w ujęciu ilościowym i wartościowym, nadzorowanie ruchu zapasów, organizowanie inwentaryzacji i analizy zapasów oraz zarządzanie przestrzenią magazynową. Umożliwia ewidencję partii i serii, stosowanie różnych metod wyceny zapasów, określanie jednostek miar dla sprzedaży, zakupu i produkcji, używanie zamienników, kontrolę terminów ważności, a także określanie prognoz, norm i wskaźników.

Program czuwa nad poprawnością zapisów w kartotekach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm wielooddziałowych i nie tylko. Globalna kontrola rozliczeń i błyskawiczny przepływ informacji są dla dużego przedsiębiorstwa nie tylko udogodnieniem, a wręcz niezbędnymi narzędziami w walce o przetrwanie na dzisiejszym rynku.

→ System dystrybucji

→ Miejsca składowania

→ WielooddziałowośćProdukcja

Trawers ERP w produkcji:

Trawers Produkcja wspomaga zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – najważniejszym ogniwem firmy produkcyjnej. Kompleksowo wspiera logistyczne, organizacyjne i finansowe aspekty produkcji. Sprawdza się dla różnych modeli produkcyjnych: na zamówienie, na magazyn, pod montaż, produkcji jednostkowej czy seryjnej.

Moduły produkcyjne Trawersa umożliwiają tworzenie baz struktur wyrobów, wzorników operacji, stanowisk pracy i procesów technologicznych, zarządzanie zleceniami, konfigurowanie produktów, planowanie potrzeb materiałowych, harmonogramowanie prac, rozliczanie kosztów różnymi metodami i tworzenie szczegółowych analiz rentowności.

Trawers Produkcja w swojej funkcjonalności zakłada nowoczesne podejście do zarządzania w ujęciu procesowym. W połączeniu z pozostałymi modułami nadzoruje cały łańcuch dostaw (SCM). Czuwa nad gospodarką magazynową minimalizując zapasy, optymalizuje wykorzystanie zasobów eliminując „wąskie gardła”, umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty dostawców i zmniejsza koszty. Jest narzędziem klasy MRP II z wbudowanym systemem powiadomień i przypomnień – odpowiada na pytania co, kiedy, ile, jak, na kiedy, z czego i dla kogo wyprodukować. Automatyzacja przynosi niebywałe korzyści – mniejszą pracochłonność, większą produktywność i optymalizację procesów wytwórczych. Efekt to odciążenie zasobów ludzkich i oszczędność czasu, który można przeznaczyć na efektywne działania strategiczne zwiększające rentowność firmy.

→ Opis systemu produkcji

→ Zarządzanie produkcją

→ Strategie produkcyjne w TrawersieKsięgowość

Księgi w programie Trawers ERP są zorganizowane zgodnie z zaleceniami ustawy o rachunkowości. Obejmują dzienniki, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Program można wykorzystać do definiowania budżetu i kontroli jego realizacji. Możliwa jest kontrola kręgu kosztowego, praca na wielu miesiącach, a także tworzenie złożonych automatów księgowych.

Trawers jest idealnym narzędziem pracy dla przedsiębiorstw z rozbudowaną księgowością, również biur rachunkowych. Pozwala na jednoczesną obsługę wielu firm i bezpieczny zapis danych klientów w oddzielnych zbiorach.

→ Organizacja ksiąg rachunkowych

→ Za co księgowi cenią księgę główną?

→ Trawers a ustawa o rachunkowości