Dlaczego warto wykorzystywać CRM w programie Trawers?

CRM, czyli Customer Relationship Management, to system zarządzania relacjami z klientami nieoceniony dla każdej firmy, która chce skutecznie zarządzać swoją bazą klientów i utrzymać z nimi trwałe relacje. Jednym z programów, który umożliwia wykorzystanie potencjału CRM jest Trawers ERP. Dlaczego warto z niego korzystać?

CRM

1. Skutecznie zarządza danymi odbiorców.

Jednym z kluczowych elementów systemu CRM jest baza danych kontrahentów, która umożliwia skuteczne zarządzanie kontaktami z nimi. W programie Trawers ERP możemy dodawać nowych klientów do bazy, a następnie zarządzać nimi w sposób zorganizowany i efektywny. Baza ta zawiera informacje teleadresowe i opisowe o odbiorcach oraz pozwala na powiązanie działań z nimi, jak np. przeglądanie korespondencji, dokumentów finansowych, czy notatek. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Dzięki temu program Trawers pozwala szybko i sprawnie odnaleźć potrzebne nam informacje na temat odbiorcy oraz śledzić historię naszych interakcji z nim. System umożliwia też automatyzację pewnych działań, takich jak przypomnienia o terminach, czy aktywności klienta w naszej firmie, co przekłada się na lepsze zarządzanie relacjami z kontrahentami i możliwość oferowania im produktów lub usług, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Baza danych odbiorców - element systemu CRM w programie Trawers

2. Definiuje kluczowe kontakty.

Dzięki możliwości definiowania osób do kontaktu, istnieje sposobność określenia kluczowych osób u naszych klientów, które odpowiadają za kontakty, a także określenia ich roli w firmie i poziomu ważności. Osoba do kontaktu to konkretne (z imienia i nazwiska) osoby powiązane z kontrahentami. Z jednym kontrahentem, tj. odbiorcą i dostawcą można powiązać wiele osób do kontaktu. Każda osoba może mieć inną funkcję i w różnych sprawach można kontaktować się z różnymi osobami. Te osoby nie są zapisywane na karcie klienta, ale w osobnej bazie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zajrzyj tutaj.

3. Planuje i monitoruje kontakty z klientami.

W Trawers ERP możemy łatwo planować kontakty z kontrahentami, np. ustalając daty wizyt lub telefonów, a także przypominać sobie o nadchodzących terminach kontaktów, dzięki czemu nie przegapimy żadnej ważnej rozmowy czy spotkania. Ponadto, system pozwala na rejestrowanie wyników wykonanych wizyt, telefonów i e-maili, co pozwala na śledzenie postępów w komunikacji z kontrahentami.

Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w przypadku firm, które prowadzą aktywną sprzedaż lub mają dużą bazę klientów. Możliwość rejestrowania kontaktów, pozwala na łatwą analizę swojej aktywności sprzedażowej, a także monitorowania postępów w rozmowach z kontrahentami. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie relacjami z klientami i pozyskiwanie nowych, co przekłada się na wzrost sprzedaży i większą rentowność firmy.

4. Zapewnia lepszą współpracę w zespole.

Praca zespołowa to kluczowy element skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Dzięki współpracy i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, zespół może działać bardziej efektywnie i osiągać lepsze wyniki. W programie Trawers ERP możliwe jest także przypisywanie zadań do konkretnych członków zespołu oraz kontrolowanie ich postępów w pracy. Menedżerowie mogą dokładnie monitorować wykonywanie zadań i podejmować decyzje dotyczące dalszych działań, a pracownicy są w stanie pracować bardziej efektywnie i osiągać cele w krótszym czasie. Dokładny opis znajdziesz w naszej bazie wiedzy.

Podsumowanie

Trawers ERP to narzędzie umożliwiające efektywne zarządzanie relacjami z klientami, co stanowi niezwykle cenny aspekt w biznesie. Dzięki niemu możliwe staje się zarządzanie danymi odbiorców w zorganizowany sposób, w tym kontaktami, korespondencją, dokumentami finansowymi i notatkami. Program pozwala również na definiowanie kluczowych kontaktów oraz planowanie i monitorowanie interakcji. Automatyzacja pewnych działań, takich jak przypomnienia o spotkaniach lub aktywnościach kontrahentów oraz monitorowanie ich zachowań, znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Ostatecznie, funkcjonalność CRM Trawers ERP jest niezbędna dla firm, które prowadzą aktywną sprzedaż lub mają duży zbiór danych klientów.

Na podstawie:
https://trawers.tres.pl/trdok/fil_customermanagementdesc.html
https://trawers.tres.pl/trdok/fil_customercontactsdesc.html
https://trawers.tres.pl/trdok/fil_customertaskmanagerdesc.html