Trawers ERP

W czasach stale rosnącej konkurencji warto wesprzeć zarządzanie specjalnym narzędziem, które dostosowuje się do potrzeb firmy i tworzy dobre środowisko dla jej rozwoju.


Interfejs 2w1

Trawers łatwo dostosowuje się do potrzeb i preferencji użytkownika. Można pracować na interfejsie graficznym lub znakowym, a także obu jednocześnie. Na życzenie program wykorzystuje też indywidualne układy menu przygotowane dla użytkownika.

Wersja graficzna

To łatwość użytkowania i możliwość jednoczesnej pracy na wielu systemach.

Wersja znakowa

Maksymalna szybkość pracy przy minimalnych wymaganiach sprzętowych.

Trawers znakowy i graficzny

Menu własne użytkownika


Automatyzacja

Automatyzacja przyspiesza pracę, zmniejsza ryzyko błędów i odciąża wykwalifikowaną kadrę od rutynowych zadań. Trawers zawiera mechanizmy monitorowania krytycznych wskaźników przedsiębiorstwa, automatycznego budowania bazy klientów, szybkiego filtrowania danych i wiele innych.

Procesy zautomatyzowane

Monitorowanie kondycji firmy


Rozwój i innowacja

Trawers wykorzystuje nowoczesne narzędzia i standardy, w tym elektroniczną wymianę danych (EDI), usługi internetowe SOA, zaawansowane rozwiązania do obsługi kodów kreskowych i nie tylko. Wielojęzyczny interfejs i pełna obsługa transakcji wielowalutowych czynią Trawersa idealnym narzędziem dla firm z ambicjami na więcej.

Funkcje e-Trawers

Trawers "w chmurze"