Zarządzanie produkcją: Jak JIT i program Trawers ERP zmieniają zasady gry

W świecie biznesu, efektywne zarządzanie produkcją jest kluczem do sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw. Just-in-Time Manufacturing (JIT) w połączeniu z programem Trawers oferuje rewolucyjne podejście, rezygnujące z tradycyjnego modelu produkcji. Przedstawiamy różnice między tymi dwoma podejściami oraz dlaczego warto rozważyć wdrożenie JIT wraz z programem Trawers.

Model Just-in-Time (JIT) - Rewolucja w zarządzaniu produkcją

Tradycyjny model produkcji charakteryzował się gromadzeniem dużych zapasów na każdym etapie procesu produkcyjnego. w skrócie, polegał na składowaniu materiałów i komponentów, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi opóźnieniami czy niestabilnościami w łańcuchu dostaw. Jednak ten model wiązał się z wieloma kosztami, takimi jak koszty magazynowania, utrzymania zapasów i potencjalne ryzyko przestarzałości produktów.

W odpowiedzi na te wyzwania, w latach 70. XX wieku, japońskie przedsiębiorstwa, takie jak Toyota, opracowały model Just-in-Time (JIT). Idea JIT powstała w ramach filozofii Lean Manufacturing, której celem było eliminowanie wszelkich form marnotrawstwa. Wdrożenie JIT polegało na dostarczaniu materiałów i komponentów dokładnie w momencie, gdy były potrzebne do produkcji, eliminując tym samym potrzebę tworzenia dużych zapasów.

Model JIT opiera się na bliskiej współpracy z dostawcami, które dostarczają materiały na czas i w odpowiednich ilościach oraz skupianiu się na eliminowaniu strat, takich jak:

Wprowadzenie modelu JIT przyniosło rewolucję w zarządzaniu produkcją i było kluczowym elementem sukcesu japońskich firm na rynku globalnym. Obecnie JIT jest szeroko stosowane w wielu branżach i przedsiębiorstwach na całym świecie, jako skuteczna strategia redukująca koszty, zwiększająca konkurencyjność i poprawiająca efektywność produkcji.

Korzyści JIT - Większa efektywność, elastyczność i jakość produkcji

Model JIT umożliwił osiągnięcie większej efektywności, elastyczności i lepszej jakości produktów. Po pierwsze, przyczynia się do znacznego zmniejszenia kosztów magazynowania, ponieważ przedsiębiorstwa nie muszą utrzymywać dużych ilości nieużywanych materiałów. Po drugie, JIT skraca czas cyklu produkcji, co przekłada się na zwiększoną elastyczność i zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.

JIT przyczynia się również do poprawy jakości produktów poprzez eliminację błędów na wcześniejszych etapach produkcji. Dzięki temu, że komponenty są dostarczane na linie produkcyjne tylko wtedy, gdy są faktycznie potrzebne, ryzyko wystąpienia wadliwych produktów jest znacznie zmniejszone. JIT promuje także ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i identyfikację obszarów marnotrawstwa, co prowadzi do zwiększenia efektywności.

Kanban jako metodologia w produkcji JIT
Grafika ukazujaca system kanban - w kontekście Just-in-Time (JIT) to metoda zarządzania produkcją. Supermarket to fizyczne miejsce, zazwyczaj specjalnie oznaczone na terenie zakładu produkcyjnego, gdzie są przechowywane i udostępniane materiały, części lub produkty gotowe dla procesów produkcyjnych.

Just-in-Time (JIT) w programie Trawers: Automatyzacja procesu produkcji i redukcja rejestrowanych danych

Stosowanie Just-in-Time w programie Trawers polega na automatycznym zapisywaniu dokumentów (transakcji) związanych z produkcją. Metoda ta jest zalecana przez Lean Manufacturing, ponieważ znacząco redukuje liczbę ręcznie rejestrowanych danych dotyczących przebiegu produkcji.

Program umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozchodu materiałów i wykonania operacji na podstawie zakończenia realizacji usług lub produkcji wyrobu. Stosowanie JIT w Trawers ma na celu uproszczenie czynności ewidencyjnych, zmniejszenie liczby ręcznie rejestrowanych danych produkcyjnych oraz przyspieszenie rejestrowania operacji produkcyjnych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku krótkiego cyklu wytwarzania, częstego przyjmowania wykonanych partii, niewielkich zapasów materiałowych i trudności w planowaniu normatywów zużycia. Backflushing, czyli automatyczny rozchód komponentów i przychód produktu, jest jedną z funkcji zaimplementowanych w Trawers do obsługi JIT.

Podsumowanie

Just-in-time manufacturing (JIT) stanowi znaczną poprawę w porównaniu do tradycyjnego modelu produkcji. Minimalizacja zapasów, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, poprawa jakości i zwiększenie elastyczności to tylko niektóre z korzyści, które przedsiębiorstwa mogą osiągnąć, wprowadzając JIT. Wartość i konkurencyjność jaką przynosi JIT sprawiają, że jest to strategia godna uwagi dla każdego przedsiębiorstwa.

Na podstawie:
https://trawers.tres.pl/trdok/fil_workorderenterfinishedproductionjitbackflushdesc.html
http://artoflean.com/wp-content/uploads/2019/01/Basic_TPS_Handbook.pdf