Cennik

Aktualny cennik na stronie: → Ceny licencji i aktualizacji

Moduły handlowe

NA Sprzedaż, należności Kompleksowa obsługa sprzedaży. Dzięki kontroli uprawnień, dostęp do rozrachunków poszczególnych klientów mają tylko upoważnione osoby.
ZO Zakupy, zobowiązania Rejestracja zapłat za faktury i śledzenie zobowiązań. Moduł usprawnia zakup materiałów, towarów i usług i pomaga przewidzieć potrzeby pieniężne.
ZA Zamówienia zakupu Wsparcie działu zaopatrzenia. Moduł generuje propozycje zamówień do dostawców, biorąc pod uwagę najlepsze warunki cenowe lub priorytet.
KB Obrót pieniężny Ewidencja przepływów pieniężnych. Moduł zapewnia wgląd do aktualnych informacji o wolnych środkach w kasach i na rachunkach bankowych.
TK Kursy walut Moduł do obsługi kursów walut i przeliczania środków pieniężnych. Niezbędny w działalności importerów i eksporterów.
KC Emisja przelewów Tworzenie i emisja przelewów. Dane do przelewów mogą pochodzić ze zbiorów innych modułów, m.in. należności i zobowiązań.
MG Gospodarka magazynowa Szczegółowe informacje o obrotach towarów. Normy zapasów pozwalają utrzymać stany na bezpiecznym poziomie przy minimalnych kosztach magazynowania.
ML Miejsca składowania Zarządzanie przestrzenią magazynową. Moduł pozwala szczegółowo ustalić lokalizacje towarów w magazynie, z uwzględnieniem partii i serii.
MI Cenniki, inwentaryzacja Pełna kontrola marż i upustów w cennikach. Inwentaryzacja wg różnych metod: z arkuszy, kolektorów i czytników kodów (on-line).
NZ Statystyki, zestawienia Analizy sprzedaży i zakupów wg kontrahentów, sprzedawców i asortymentu z uwzględnieniem rentowności obrotu.
PM Raporty i statystyki Generowanie raportów wg zaawansowanych formuł obliczeniowych. Moduł umożliwia grupowanie danych i tworzenie relacji między tabelami z różnych systemów.
ND Drukarka fiskalna Współpraca systemu sprzedaży z wieloma popularnymi modelami drukarek fiskalnych.
RK Rynek Kontakty Doskonałe narzędzie pracy dla handlowców. System pozwala wydajnie planować działania handlowe i daje wgląd w przebieg kontaktów z klientami.
RZ Projekty Zadania System usprawnia komunikację w firmie, szczególnie wewnątrz grupy roboczej skupionej wokół konkretnych projektów.

Moduły księgowe

KG Księga główna Kompletny zestaw narzędzi dla działu finansowo-księgowego. Dane z pozostałych modułów zasilają księgę, zapewniając przejrzystość informacji w całym systemie.
KE Analizy w MS Excel Narzędzie do przetwarzania danych z systemu Trawers w programie MS Excel. Dane są importowane do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszych analiz.
ST Środki trwałe Ilościowa i wartościowa ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa.

Moduły produkcyjne

BM Struktury produktów BOM Wielopoziomowe i wielowariantowe struktury wyrobów, dopisywane ręcznie lub automatycznie (np. z programów CAD).
RO Technologia produkcji Szybkie definiowanie technologii wyrobów na podstawie wzorników operacji.
ZP Zlecenia produkcyjne Podstawa systemu produkcji. Dostarczają rzetelnych informacji o tym jaki wyrób, ile i na kiedy trzeba wyprodukować.
MR Potrzeby materiałowe Rekomendacje dla działu zaopatrzenia i działu produkcji. Program może je automatycznie zamieniać na zamówienia zakupu i zlecenia produkcyjne.
SH Harmonogramowanie Inteligentne ustalanie kolejności operacji na stanowiskach. Pozwala zoptymalizować proces produkcyjny pod kątem terminowości zleceń.
JC Koszty zleceń Planowanie kosztów zleceń - stałych, rzeczywistych i różnicy. Koszty można odnieść do jednostki wyrobu lub do całego zlecenia.
SE Obsługa serwisowa Wsparcie pracy służb serwisowych. Kronika zdarzeń umożliwia śledzenie napraw sprzedanych produktów.

Systemy dodatkowe

PL Kadry i płace
KP Księga przychodów i rozchodów
RA Zdalny dostęp partnerów
AR Przesunięty rok obrotowy
Sklep internetowy oscTrawers
Zamówienia internetowe WOE

 

Oferta indywidualna

Na Państwa życzenie przygotujemy ofertę indywidualną ukierunkowaną na profil i charakter działalności firmy.

W ofercie przedstawimy:

  • dopasowaną konfigurację programu,
  • podstawowe korzyści,
  • proces wdrożenia,
  • cenę licencji i czas wdrożenia.

Prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży pod numerem 58 661-00-15 lub na adres → tres@tres.pl.

 

Oferta edukacyjna dla produkcji za 99,-

Przygotowaliśmy wyjątkową ofertę edukacyjną dla firm produkcyjnych. W ramach oferty mogą Państwo zakupić licencję na użytkowanie jednej sesji programu za 99 zł.

To świetna okazja, aby uzyskać wysoką produktywność pracy dzięki wykorzystaniu uznanych na świecie standardów ERP/MRP. Trawers pozwala poznać te standardy i zastosować je bezpośrednio w firmie.

Wdrożenie dobrych praktyk produkcyjnych przygotuje Państwa firmę do maksymalnie efektywnej pracy i zapewni łatwy start w świecie ERP/MRP.

Więcej informacji i składanie zamówień: → tres@tres.pl.

Objaśnienia:

Licencja

Licencja to prawo do użytkowania programu. W ramach uzyskanej licencji Użytkownik uzyskuje prawo do wszelkich aktualizacji (poprawek, nowych funkcjonalności, itp.) oraz prawo do krótkich konsultacji serwisowych.

Cena licencji zależy od konfiguracji i liczby sesji, czyli liczby operatorów, którzy jednocześnie pracują na programie. Dla Państwa wygody, licencja nie jest przypisana do stanowiska. Dzięki temu można kupić licencję tylko dla tylu sesji, z ilu rzeczywiście się korzysta. Takie rozwiązanie umożliwia migrację pracowników między oddziałami.

Wzór umowy licencyjnej można pobrać tutaj.